STARFIÐ

Tjarnarbíó er heimili sjálfstæðra sviðslista í Reykjavík. Þar er unnið óeigingjarnt starf í þágu fjölbreytni og menningar.

 

Starfsfólk

Friðrik Friðriksson

Friðrik Friðriksson

Framkvæmdastjóri

tjarnarbio@tjarnarbio.is
S: 699-0770

Ingibjörg Huld Haraldsdóttir

Ingibjörg Huld Haraldsdóttir

Markaðsstjóri

ingibjorg@tjarnarbio.is
S: 699-2084

Hafliði Emil Barðason

Hafliði Emil Barðason

Tæknistjóri

haflidi@tjarnarbio.is
S: 866-6029

Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir

Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir

Sviðsstjóri

bryndis@tjarnarbio.is
S: 692-0350

Gildi og stefna

Framtíðarsýnin okkar er að vera…

 • …meginvettvangur nýsköpunar í íslenskum sviðlistum.
 • …leiðandi afl hérlendis í alþjóðlegu samstarfi í sviðslistum.
 • …upplýsingamiðstöð um sviðslistir.

 

Okkar hlutverk

 • Tjarnarbíó er heimili sjálfstæðra sviðslista og okkar hlutverk er að reka heimilið á ábyrgan hátt.
 • Heildarhagsmunir íslenskra sjálfstæðra sviðslista og skapandi greina til framtíðar eru í fyrirrúmi.
 • Við erum í samtali við íslenskt samfélag.
 • Við þjónustum af heilindum áhorfendur og listamenn.
 • Við hjálpum listamönnum að láta hugmyndir sínar verða að veruleika.
 • Við stöndum fyrir því að hér sé umræða um sviðlistir á breiðum grunni.

 

Gildi

 • Í Tjarnarbíói ríkir fullkomið jafnrétti. Við komum fram af virðingu hvert við annað.
 • Við byrjum alla hugmyndavinnu á að spyrja, hvernig væri hugmyndin framkvæmd í fullkomnum heimi áður en við takmörkum okkur.
 • Í Tjarnarbíói á öllum aðstandendum að líða eins og hagsmunir þeirra og Tjarnarbíós séu hinir einu og sömu.

Markmið okkar er að…

 • …bjóða upp á fjölbreytta dagskrá af því besta og ferskasta í íslenskum sviðlistum.
 • …rekstur Tjarnarbíós verði sjálfbær til framtíðar innan 10 ára.
 • …samstarfssamningur við Reykjavíkurborg sé tryggður til langframa.
 • …listamönnum fari að þykja sjálfsagt að deila hugmyndum og skilji að styrkur okkar felst í einingu okkar og flæði hugmynda.
 • …efla alþjóðlegt tengslanet.
 • …almenningur öðlist aukinn skilning á vinnu listamanna og mikilvægi hennar fyrir þjóðfélagið.
 • …minnst 20% aukning verði í aðsókn í Tjarnarbíó milli ára næstu 3 árin.
 • …sjálfstæðum sviðslistum vaxi ásmegin sem atvinnu- og útflutningsgrein.

 

Vinnureglur

 • Ef við erum í vafa um það hvort eigi að bregðast við eða ekki, bregðumst við við.
 • Við ástundum gagnsæ vinnubrögð, vinnum fyrir opnum tjöldum og miðlum upplýsingum þannig að öllum sem starfa í húsinu séu stefna okkar og reglur ljósar.
 • Við leitum stöðugt leiða til að bæta okkur og gera betur. Mistök eru tækifæri, svo lengi sem við lærum af þeim.

Val á verkefnum

Starfsreglur framkvæmdarstjóra og stjórnar MTB

Markmiðið með þessum reglum er að allir sitji við sama borð þegar kemur að umsóknum óháð tengslum, venslum eða völdum.

Stjórn og framkvæmdarstjóri leggja við drengskap sinn að vinna heiðarlega og faglega, þannig að heildarhagsmunir sjálfstæðra sviðslista til framtíðar séu alltaf í fyrirrúmi. Ef umsókn er á vegum stjórnarmanna eða framkvæmdarstjóra hafa þeir ekki ákvörðunarvald en varamaður í stjórn MTB skal taka ákvörðun í þeirra stað. Eins ef stjórnarmaður eða framkvæmdarstjóri telja sig af öðrum sökum vanhæfa. Ef þannig vill til að fleiri en einn stjórnarmaður eiga þátt í umsókn eða telja sig vanhæfa skal næst leita til áheyrnarfulltrúa SL í stjórn MTB, þá næst tæknistjóra Tjarnarbíós, þá markaðs- og miðasölustjóra og að lokum sviðstjóra MTB. Sé meirhluti stjórnar sammála um að innan raða hennar sé hún ekki fær um að dæma verkefni á faglegum forsendum er sjálfsagt að skipa fjögurra manna nefnd til að meta umsókn. Minnst fjórir aðilar skulu meta hvert verkefni. Framkvæmdarstjóri ber ábyrgð á því að kynna sér og leggja fyrir stjórn þau gögn sem þarf til að meta hverja umsókn viku fyrir fund. Framkvæmdarstjóri hefur heimild til að setja sig í samband við listamenn og hópa sem hann telur að gætu sómt sér vel í Tjarnarbíó, en endanleg ákvörðun á vali er alltaf í höndum stjórnar samkvæmt þessum starfsreglum. Framkvæmdarstjóri hefur frelsi til að skipa dagskrá utan aðalrýmis. Hann skal vinna eftir gildum og markmiðum Tjarnarbíós og fara eftir valferlisreglum.

Mat á umsóknum hópa og listamanna sem vilja setja upp verkefni í Tjarnarbíó

Þessar valferlisreglur eru hafðar til hliðsjónar hvort heldur um ræðir mat á umsóknum hópa sem sækja um sérsamning, (4 vikur í æfingatíma á sviði frítt og hagstæð skipti á miðasölu) eða listamanna og hópa sem sækja um á öðrum forsendum (vika eða minna í æfingar, föst lágmarksupphæð pr sýningu og skipting á miðasölu eftir það). Verkefnum er gefin einkunn á skalanum 1-10 fyrir hvert og eitt atriði.

 • 10%  Er umsóknaraðili í SL? Já/nei
  Nei 0 stig
  já 10 stig.
 • 5%  Hvert er nýnæmi verkefnisins í Íslensku sviðslistaumhverfi?
 • 10%  Er framkvæmdaráætlun verkefnisins skýr og raunhæf?
 • 10%  Er verkefnið líklegt til að auka hróður Tjarnarbíós og sjálfstæða geirans?
 • 5%  Má gera ráð fyrir því að verkefnið dragi að nýja áhorfendur?
 • 10%  Hvernig passar verkefnið inn í efnisskrá Tjarnarbíós með tilliti til fjölbreytileika hennar í heild?
 • 15%  Er kostnaðaráætlun verkefnisins raunhæf og innifelur hún raunhæfa markaðs og kynningaráætlun
 • 10%  Hafa forsvarsmenn verkefnisins bakgrunn, menntun og/eða reynslu sem ætti að verða til þess að raunhæft sé að ætla að þeir nái markmiðum sínum listrænt og fjárhagslega?
 • 5%  Fá listamenn og aðrir sem að verkefninu standa greitt fyrir vinnu sína?
 • 5%  Á verkefnið möguleika til markaðssóknar á erlendum vettvangi?
 • 10%  Er verkefnið líklegt til að fá góða aðsókn?
 • 5%  Á verkefnið erindi við samfélagið?

 

Mat á viðburðum sem leigja aðstöðuna á föstu verði

Verkefnum er gefin einkunn á skalanum 1-10 fyrir hvern lið. Framkvæmdarstjóri, tæknistjóri og markaðs- og miðasölustjóri meti verkefnin, þau verða þó alltaf kynnt stjórn til samþykktar).

 • 30%  Er viðburðurinn líklegur til að auka hróður Tjarnarbíós?
 • 10%  Er viðburðurinn líklegur til að draga að sér hóp sem annars kæmi líklega ekki í Tjarnarbíó?
 • 50%  Er viðburðurinn líklegur til að geta greitt umsamda leigu?
 • 10%  Er viðburðurinn með góða markaðs og kynningaráætlun sem er fjármögnuð?

Mat á umsóknum einstaklinga/verkefna/hópa sem ætla að nýta sér önnur rými en aðalrýmið (residency)

Framkvæmdarstjóri, tæknistjóri og formaður stjórnar eða staðgengill hans meta þessar umsóknir. Umsækjandi verður að vera tilbúinn að kynna verkefnið og verkferlið fyrir gestum Tjarnarbíós á vinnuferlinu. Æskilegt er að viðkomandi skilji eftir sig verk.

 • 15%  Hefur verkefnið rannsóknargildi?
 • 15%  Er verkefnið nýnæmi?
 • 15%  Er verkefnið/umsækjandi líklegt/ur til að auka hróður Tjarnarbíós?
 • 15%  Er umsækjandi/umsækjendur með háskólapróf í listum eða hefur/hafa sambærilega reynslu?
 • 10%  Er umsækjandi tilbúinn að vinna fyrir opnum dyrum?
 • 10%  Má ætla að ruðningsáhirf verði af verkefninu?
 • 10%  Eru áætlanir umsækjanda um verkefnið raunhæfar?
 • 10%  Er verkefnið fjármagnað?

 

Erlend samstarfsverkefni

Það á að vera akkur Tjarnarbíós að stunda öflugt samstarf við erlenda sviðslistamenn og hópa. Markmiðið er að auðga íslenskt sviðslistalíf og auka möguleika íslenskra sviðslistamanna og hópa á að leita nýrra markaða með verk sín.

 • 15%  Er verkefnið líklegt til að auka hróður Tjarnarbíós?
 • 20%  Er verkefnið sjálfbært að öðru leiti en að vanta húsnæði og tíma?
 • 10%  Er verkefnið nýnæmi í íslensku sviðslistaumhverfi?
 • 10%  Er verkefnið líklegt til að fá aðsókn?
 • 10%  Er líklegt að ruðningsáhrif verði af verkefninu?
 • 10%  Er verkefnið liður í tenglsamyndun íslenska sviðslitageirans til framtíðar?
 • 10%  Er verkefnið vel fjármagnað?
 • 10%  Eru þeir sem að verkefninu standa fagfólk og áætlanir þeirra og væntingar til Tjarnarbíós og Íslands raunhæfar?

 

Barnastarf á virkum morgnum

Sýningar fyrir hádegi (kl 9 t.d., eða fyrir hádegi á mánudögum) sem þurfa ekki, ef vel er að skipulagi staðið að raska æfingatíma hópa í húsinu að neinu marki. Þessir hópar þurfa að lágmarki að greiða þann kostnað sem fellur til vegna sýningarinnar. Skilyrði að hópar sem fá þessi afnot að húsinu séu félagar í SL.

 • 20%  Er verkefnið hrein viðbót við dagskrá Tjarnarbíós?
 • 20%  Er verkefnið þannig í laginu að auðvelt er að standa að skiptingum, uppsetningu og frágangi þannig að það raski sem minnst annarri starfsemi í húsinu?
 • 15%  Fá aðstandendur greitt fyrir vinnu sína?
 • 15%  Er verkefnið fært um að greiða leigu?
 • 15%  Er verkefnið líklegt til að draga að sér áhorfendur sem önnur dagskrá á sama tíma í húsinu er ekki að höfða til?
 • 15%  Er verkefnið liður í að Tjarnarbíó uppfylli samstarfsamning við Reykjavíkurborg?
X